Úvod

Občianske združenie FATRA je organizácia, ktorá sa snaží presadzovať vhodné využívanie voľného času nielen detí a mládeže ale aj dospelých. Za týmto účelom organizujeme tréningy bojových umení:

Karate a Kobudo, /člen Slovenskej spoločnosti tradičného karate a kobudo/

Aikido,

Ju-Jutsu, /člen Slovenskej asociácie Ju-Jutsu/

Iaido a Jodo, /člen Slovenskej kendo federácie/

ďalej tréningy Aero-biku, Aero Tae-bo, Kalanetiky, CrossFitu a brušných tancov.

Zároveň pre všetkých členov Občianskeho združenia prevádzkujeme posilňovňu. Všetky spomínané činnosti sa snažíme zladiť tak, aby poskytli mladým ľuďom šancu na plnohodnotné využitie voľného času a zároveň im dali možnosť naučiť sa niečo hodnotné.