Začiatok tréningov Karate v sezone 2022/2023

12.9.2022 začínajú tréningy Karate pre všetky skupiny.