Páskovanie

Black-Belt SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI – PÁSKOVANIE  

SA USKUTOČNIA DŇA 17.JÚNA 2017 (SOBOTA) OD 09:00 V TELOCVIČNI

Karate klub FATRA Martin ul. Aurela Stodolu 28,03601 Martin